Copyright 2020 - Custom text here

TIM GIMNAZIJE PUTUJE U BEČ

Na takmičenju „Potraga za ljudskim pravima", koje je održano 6. decembra, tim naše škole osvojio je prvo mjesto u kategoriji naj-saradnja.

  Učenice Mina Kapidžić, Tamara Varagić i Sandra Laković (3h) pokazale su zavidno znanje u poznavanju ljudskih prava i nagrađene su studijskim putovanjem u Beč.

Čestitamo!

f t g m

Gimnazija „Slobodan Škerović“

Ul. Vaka Đurovića 26

81 000 Podgorica, Crna Gora

Tel: ++382 20 664 044

Fax: ++382 20 667 546

e-mail:

gimnazijapg@t-com.me;

skola@gim-pg.edu.me;