Copyright 2019 - Custom text here

ČLANICE VOLONTERSKOG KLUBA NA OMLADINSKOM INTERKULTURALNOM KAMPU

U organizaciji Centra za građansko obrazovanje realizovan je Omladinski interkulturalni kamp u periodu od 11. do 14. aprila na Ivanovim koritima.

Kamp su pohađale i članice Volonterskog kluba Gimnazije Teodora Senić, Lara Drašković i Mina Kuzmanović, u grupi od 24 učenika/ca srednjih škola iz devet crnogorskih opština.

Četvorodnevni intenzivni trening sastojao se od 15 sesija tokom kojih su polaznici/e kampa učili o značaju kulture i umjetnosti u promociji i njegovanju multikulturalnosti i interkulturalnosti, o izazovima multikulturalizma u Crnoj Gori, o antifašizmu u Crnoj Gori, stereotipima i predrasudama kao preprekama ka interkulturalnom dijalogu, konfliktima kao neminovnosti suživota u multietničkim sredinama, uzrocima konflikata, načinu mirnog rješavanja konflikata. Dodatno, polaznici/e su učili/e i o ulozi mladih u promociji i zagovaranju multikulturalizma i interkulturalizma, razvoju interkulturalne osjetljivosti i razumijevanja različitosti, o položaju i izazovi romske zajednice u crnogorskom multikulturalnom društvu, kao i o interkulturalnom obrazovanju kao podršci borbi protiv etničke distance među mladima.

http://cgo-cce.org/2019/04/14/obrazovanjem-za-multikulturalizam-i-interkulturalizam/?fbclid=IwAR3cKn1pACWubigdBZ3iiNNA01zfk66HpvgqZ2kOGcssishGbhYNtXpLhc8#.XLSc14-xW71

f t g m

Gimnazija „Slobodan Škerović“

Ul. Vaka Đurovića 26

81 000 Podgorica, Crna Gora

Tel: ++382 20 664 044

Fax: ++382 20 667 546

e-mail:

gimnazijapg@t-com.me;

skola@gim-pg.edu.me;