Copyright 2019 - Custom text here

POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA KULTURE CRNE GORE, ČASOPISA KOMUN@ I GIMNAZIJE „SLOBODAN ŠKEROVIĆ”

U četvrtak 20. 12. 2018. godine, potpisan je Memorandum o saradnji između Ministarstva kulture Crne Gore, časopisa Komun@ i Gimnazije „Slobodan Škerović“.

Memorandum su potpisali Željko Rutović, generalni direktor Direktorata za medije, direktor časopisa KOMUN@ Amer Ramusović i Zoja Bojanić-Lalović, direktorica  Gimnazije „Slobodan Škerović“.

Memorandumom o saradnji predviđeno je uspostavljanje saradnje u oblasti zaštite i njegovanja kulturne baštine, zatim realizacija zajedničkih projekata, publikovanje tematskih brojeva časopisa „Komun@“, organizovanje seminara, radionica, ljetnih škola, itd. Predviđeno je i promovisanje medijske pismenosti kod mlade generacije, pa će biti sprovedeno niz projekata iz te oblasti.

f t g m

Gimnazija „Slobodan Škerović“

Ul. Vaka Đurovića 26

81 000 Podgorica, Crna Gora

Tel: ++382 20 664 044

Fax: ++382 20 667 546

e-mail:

gimnazijapg@t-com.me;

skola@gim-pg.edu.me;