Copyright 2019 - Custom text here

ORGANIZOVANA KONFERENCIJA „PRIMJERI DOBRE PRAKSE I MOGUĆNOSTI ZA RAD OMLADINSKIH I VOLONTERSKIH KLUBOVA U ŠKOLAMA U CRNOJ GORI“

Danas je organizovana konferencija u Omladinskom centru u Podgorici koja je okupila predstavnike, učenike i nastavnike/stručne saradnike volonterskih i omladinskih klubova koji djeluju u osnovnim i srednjim školama u Podgorici, Danilovgradu i Tuzima, predstavnike Ministarstva sporta, Kancelarije za mlade Opštine Podgorica i Fonda za aktivno građanstvo.

Konferencija je organizovana kao završna aktivnost projekta „Osnaživanje volonterski vođenih omladinskih klubova“, koji realizuju Volonterski klub Gimnazije „Slobodan Škerović“ i NVU Djeca Crne Gore, uz finansijsku podršku Ministarstva sporta. Prisutni su se upoznali s glavnim aktivnostima na projektu i njegovim rezultatima − portalom koji teži umrežavanju školskih volonterskih i omladinskih klubova, kao i Priručnikom za organizaciju rada ovih klubova. Priručnik je predstavila autorka − Vanja Rakočević, pedagogica i koordinatorka Volonterskog i Omladinskog kluba Gimnazije „Slobodan Škerović”.

Nakon toga, predstavnici volonterskih i omladinskih klubova srednjih škola iz Podgorice, Tuzi i Danilovgrada predstavili su rezultate svog rada u protekloj godini, što je bila prilika da se upoznamo s radom ovih klubova, ali i da prepoznamo mogućnosti za zajedničko djelovanje i dalje umrežavanje. Varja Vukčević predstavila je rad Volonterskog kluba naše škole, a Matija Đurović rad Omladinskog kluba.

Na konferenciji je još jednom poslata poruka o značaju volonterskog aktivizma za lični razvoj mladog čovjeka, kao i doprinos koji se na ovaj način ostvaruje u zajednici.

f t g m

Gimnazija „Slobodan Škerović“

Ul. Vaka Đurovića 26

81 000 Podgorica, Crna Gora

Tel: ++382 20 664 044

Fax: ++382 20 667 546

e-mail:

gimnazijapg@t-com.me;

skola@gim-pg.edu.me;