Copyright 2019 - Custom text here

TEMATSKE IZLOŽBE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U JU MUZEJI I GALERIJE PODGORICE

U izložbenom prostoru JU „Muzeji i galerije”, a u saradnji s osnovnim i srednjim školama Podgorice, 30. novembra u 18 sati održana je promocija tematskih izložbi: „Podgorica između dva svjetska rata”, „Sokacima stare Podgorice”, „Život u Titogradu”, „Putevima Marka Miljanova” i „Mostovi Podgorice”.

Tematske izložbe rezultat su intenzivne saradnje JU Muzeji i galerije Podgorice i škola na polju edukacije i promocije kulturne baštine Glavnog grada. Kreativni profesori-mentori i njihovi daroviti učenici osmislili  su raznovrsni materijal kojim se promoviše kulturno nasljeđe Glavnog grada. Učenici i profesori Gimnazije „Slobodan Škerović” pripremili su video prezentaciju na temu „Podgorica između dva svjetska rata”.

f t g m

Gimnazija „Slobodan Škerović“

Ul. Vaka Đurovića 26

81 000 Podgorica, Crna Gora

Tel: ++382 20 664 044

Fax: ++382 20 667 546

e-mail:

gimnazijapg@t-com.me;

skola@gim-pg.edu.me;