Copyright 2019 - Custom text here

PROFESORI NA STRUČNOM USAVRŠAVANJU

Profesori koji nastavu izvode na engleskom jeziku u dvojezičnim odjeljenjima, Ivona Adžić, Igor Radulović, Vladimir Popović i Marija Kojić, pohađali su dvodnevni program stručnog usavršavanja na temu „Integrisano učenje sadržaja i jezika (CLIL)‟, u organizaciji Zavoda za školstvo, uz ekspertsku podršku Evropskog centra za moderne jezike iz Graca.

Kroz CLIL-ove strategije, osim razvoja jezičkih kompetencija i izrade sadržaja, poboljšava se razvoj vještina: saradnje, kreativnosti, kritičkog mišljenja...

Program je realizovan u okviru podrške Evropskog centra za moderne jezike državama članicama.

 

 

f t g m

Gimnazija „Slobodan Škerović“

Ul. Vaka Đurovića 26

81 000 Podgorica, Crna Gora

Tel: ++382 20 664 044

Fax: ++382 20 667 546

e-mail:

gimnazijapg@t-com.me;

skola@gim-pg.edu.me;