Copyright 2019 - Custom text here

UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM TRENINGU ZA MLADE

Članice Volonterskog klub Gimnazije, Isidora Merdović i Milica Sošić, učestvovale su na međunarodnom treningu za mlade „Migracije − Integracije“, koji je održan u periodu 2−9. juna 2018. godine u Baru. U okviru programa Erasmus+, seminar je organizovala NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja u Podgorici, u okviru Programa za mlade. Seminar je okupio 40 mladih iz 10 zemalja Evrope (Mađarska, Turska, Bugarska, Malta, Grčka, Serbija, Albanija, Bosna i Hercegovina i Kosovo).

Obrađivane su teme koje se tiču imigracije i pitanja povezanih s izbjegličkom krizom i diskriminacijom imigranata. Razmatralo se i pitanje emigracije mladih ljudi vezane za njihovo zapošljavanje. Jedna od značajnijih aktivnosti odnosila se i na posjetu Centra za prihvat i Društvenom centru u Spužu koji su namijenjeni tražiocima azila.

#erasmusplus #migration #youth #sosyouth

f t g m

Gimnazija „Slobodan Škerović“

Ul. Vaka Đurovića 26

81 000 Podgorica, Crna Gora

Tel: ++382 20 664 044

Fax: ++382 20 667 546

e-mail:

gimnazijapg@t-com.me;

skola@gim-pg.edu.me;