Copyright 2019 - Custom text here

PREDSTAVLJENI REZULTATI PROJEKTA – OSNIVANJE OMLADINSKOG KLUBA U GIMNAZIJI

Članovi Volonterskog kluba Gimnazije „Slobodan Škerović“, Vasilisa Milošević, Andrej Vukčević, Matija Đurović, David Bojanić i David Vukićević, kao i pedagogica i koordinatorka VKG, Vanja Rakočević, učestvovali su u radu Foruma omladinskih organizacija. Forum, kao završna aktivnost u okviru programa „Podrška aktivizmu i društvenom angažovanju mladih“, realizovan je 25. maja 2018. godine u organizaciji Fonda za aktivno građanstvo – Fakt. Na Forumu su predstavnici organizacija i grupa mladih ljudi čiji su projekti podržani kroz ovaj program govorili o rezultatima koje su ostvarili i ključnim postignućima.

Kao predstavnici Volonterskog kluba Gimnazije, koji je u decembru 2017. godine dobio podršku Fonda za aktivno građanstvo za realizaciju projekta „Osnivanje Omladinskog kluba Gimnazije“, Vasilisa i Andrej predstavili su rezultate postignute u okviru ovog projekta. Nakon adaptacije i opremanje prostora, Omladinski klub otvoren je 16. februara, kada smo obilježili Dan škole. Tokom realizacije projekta, obučena je grupa od 32 učenika za osmišljavanje aktivnosti i upravljanje OK, a zatim, od otvaranja pa do kraja maja, realizovano je preko 40 različitih aktivnosti (samostalno osmišljenih i realizovanih, i u saradnji s različitim NVO i/ili institucijama). 

Pored FAKT-a kao donatora, podršku cjelokupnoj realizaciji projekta dala je Uprava Gimnazije, kao i donatori: ČIKOM DOO, Kancelarija za mlade – Opština Podgorica i Ministarstvo zdravlja, a nedavno je podrška stigla i kroz novi projekat za osnaživanje rada Omladinskog kluba Gimnazije od strane Ministarstva sporta.

Osim predstavnika organizacija koje su podržane u okviru ovog programa, forumu su prisustvovali i predstavnici Direktorata za mlade i sport Ministarstva sporta, predstavnici Ministarstva obrazovanja, UN Programa za mlade, RYCO kancelarije, medija i nevladinih organizacija koje se bave pitanjima mladih, tako da je ovo ujedno bila prilika da se otvore neke važne teme kada su u pitanju izazovi s kojima se mladi suočavaju i da se predstave programi podrške razvoju i radu omladinskih organizacija/grupa mladih.

f t g m

Gimnazija „Slobodan Škerović“

Ul. Vaka Đurovića 26

81 000 Podgorica, Crna Gora

Tel: ++382 20 664 044

Fax: ++382 20 667 546

e-mail:

gimnazijapg@t-com.me;

skola@gim-pg.edu.me;