Copyright 2019 - Custom text here

OVORENA VRATA

Nakon javnih časova za roditelje i predstavljanja na Sajmu knjiga i obrazovanja, Gimnazija „Slobodan Škerović“ otvoriće vrata i za sve učenike 9. razreda, njihove nastavnike i roditelje u petak, 18. maja 2018. godine, u Biblioteci škole u periodu od 18 do 19 sati.

Opširnije: OVORENA VRATA

DANI MATEMATIKE 2018. GODINE

PONEDJELJAK, 14. maja 2018. god.

 • Otvaranje izložbi na temu:

                      „Kvadratne funkcije u Podgorici”

„Parabola u kubizmu”

 • Takmičenje u rješavanju logičkih zadataka (Biblioteka, 17 h)

UTORAK, 15. maja 2018. god.

 • Teorija igara, Ksenija Belada i Rajna Mirković (I-m)

(Biblioteka, 12 h)

 • Stereometrija – izabrani problemi, Anđela Radonjić i Marko Joksimović (III-l)

 (Biblioteka, 18.30 h)

SRIJEDA, 16. maja 2018. god.

 • Kvadratne funkcije iz našeg ugla, Aleksandra Dedović, Marija Ostojić, Petar Bulatović, Tamara Jovanović i Maša Saveljić (II-b)

Tehnička i idejna podrška: Matija Zejak, Natalija Vujošević (II-b)

(Biblioteka, 18.30 h)

 

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo učenike četvrtih razreda koji žele da učestvuju u izboru za Đaka generacije za školsku 2017/18. godine da Pedagoško-psihološkoj službi dostave svjedočanstva iz prethodno završenih razreda, kraću biografiju i kopije diploma/potvrde o pobjedama i nagradama s takmičenja, o završenim kursevima jezika, informatike, završenoj muzičkoj školi, učešću u vannastavnim aktivnostima, radu u humanitarnim ili nevladinim organizacijama i ostalim aktivnostima.

Prijavljivanje će se vršiti od 14. do 17. maja 2018. godine u Pedagoško-psihološkoj službi. U četvrtak, 17. maja, dokumentacija će se primati do 12.30 sati.

KALENDAR RADA ZA MAJ I JUN 2018. GODINE

8-18. maj – Prijava za dobijanje diplome „LUČA“

 1. i 11. maj - Prijava vanrednih i razrednih ispita za učenike IV razreda
 2. maj - Polaganje vanrednih/razrednih ispita za učenike IV razreda (pismeni dio ispita)
 3. maj – Polaganje vanrednih/razrednih ispita za učenike IV razreda (usmeni dio ispita
 4. maj - Podjela svjedočanstava (A smjena u 10 sati, B smjena u 11 sati)

25.maj -  Prijava popravnih ispita Sekretarijatu (od 11 do 16 sati)

 1. i 29. maj - Popravni ispiti za učenike IV razreda (pismeni i usmeni dio)

28-31. maj – prijava internih maturskih ispita od 9-12 sati

 

 1. jun – Eksterni maturski ispit iz engleskog jezika
 2. jun- Prijava vanrednih- razrednih ispita za učenike I, II i III razreda (od 11 do 14 sati)
 3. jun - Eksterni maturski ispit iz matematike
 4. jun – Radna subota (odrađuje se srijeda, 13. jun)
 5. jun - Polaganje vanrednih/razrednih ispita za učenike I, II I III razreda (pismeni dio ispita)
 6. jun - Polaganje vanrednih/razrednih ispita za učenike I, II I III razreda (usmeni dio ispita)

11 - 16. juna - Predaja dokumenata za upis u I razred

 1. jun - Kraj nastavne godine

14 – 19. jun – Polaganje internih maturskih ispita

 1. jun – Podjela svjedočanstava za učenike I, II i III razreda

A smjena u 10 sati

B smjena u 11 sati

 1. jun- Dan najboljih učenika (dodjela diplome Luča) u 10 sati
 2. jun – Podjela diploma u 14 h
 3. i 26. jun - Upis u I, II, III i IV razred

PROMOCIJA GIMNAZIJE „SLOBODAN ŠKEROVIĆ“ NA SAJMU KNJIGE

U srijedu, 9. maja u 17 sati, Gimnazija „Slobodan Škerović“ organizuje panel na Sajmu knjiga  pod nazivom Šta Gimnazija pruža.

U panelu će učestvovati direktorica Zoja Bojanić – Lalović i bivši učenici Radosav Babić, pomoćnik ministra ekonomije, Andrija Klikovac, student Univerziteta u Rimu i Dušan Kovačević, glumac. Zajedno sa sadašnjim učenicima Gimnazije oni će razgovarati o mogućnostima koje pruža Gimnazija, kako u kvalitetnom izvođenju nastave tako i kroz veliki broj vannastavnih aktivnosti, kojima se razvijaju učeničke kompetencije i vrline.

Moderator panela je maturant Andrej Vukčević.

DIPLOMA „LUČA“

Pravo na diplomu „LUČA“ imaju:

 1. Učenik gimnazije koji je u toku školovanja postigao odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i imao primjerno vladanje i dobitnik je diplome „LUČA“ iz osnovne škole;

Napomena: Po ovom osnovu učenik može dobiti diplomu „LUČA“ ako je iz jednog od nastavnih predmeta, koji se ocjenjuju brojčanom ocjenom, dobio ocjenu najmanje vrlo dobar (4).

 1. Učenik koji je u osnovnoj školi i gimnaziji postigao odličan opšti uspjeh i imao primjerno vladanje.

 

Učenici koji ispunjavaju uslove za dobijanje diplome „LUČA“, od 8. do 18. maja 2018. godine, treba da dostave Pedagoško – psihološkoj službi sljedeća dokumenta:

 1. Svjedočanstvo I, II i III razreda Gimnazije i diplomu „LUČA“ iz osnovne škole;
 2. Svjedočanstva, đačke knjižice od I do IX razreda osnovne škole (može i diploma „LUČA“ iz OŠ ukoliko je imaju) i svjedočanstva I, II i III razreda Gimnazije.

 

Učenici koji žele da se prijave za Đaka generacije, pored dokumentacije za diplomu „Luča“, treba da dostave kraću biografiju i kopije diploma/potvrde o pobjedama i nagradama sa raznih takmičenja; završenim kursevima stranih jezika, informatike, eventualno završenoj muzičkoj školi; učešću u vannastavnim aktivnostima, radu u humanitarnim ili nevladinim organizacijama; ostalim aktivnostima.

OBAVJEŠTENJE

Pored projekcije filma koju svakog četvrtka s početkom u 19,15h organizuje Filmska sekcija, ove sedmice počinju radionice karijernog savjetovanja u Omladinskom klubu.

Prijavljeni učenici II i III razreda imaće priliku da razvijaju i unaprijede znanja i vještine koje su im potrebene kako bi napravili uspiješan izbor pri odabiru buduće karijere. Program je kreiran tako da im pomogne da istraže mogućnosti učenja i karijere, procijene svoja postignuća, interesovanja i sposobnosti kroz kratke testove profesionalne orijentacije, kao i da im pomogne da razviju i realizuju sopstvene planove za uspješno bavljenje karijerom.

Prva radionica za prijavljene učenike „A“ smjene održaće se u petak, u periodu od 12 do 13,30h, dok će za učenike „B“ smjene radionica trajati od 13,30 do 15h.

OBAVJEŠTENJE

UNICEF u Crnoj Gori pokreće volontersku inicijativu "Mladi reporteri", namijenjenu djeci od 15 do 17 godina, a sa ciljem da ih nauči da korištenjem digitalnih medija pokreću i izvješatvaju o temama koje ih se tiču. Ovo je prva volonterska inicijativa ovakve vrste koju pokrećemo, a u sklopu kampanje medijske pismenosti koju smo pokrenuli zajedno sa Agencijom za elektronske medije Crne Gore. Više ifnromacija o kampanji možete naći ovdje.

f t g m

Gimnazija „Slobodan Škerović“

Ul. Vaka Đurovića 26

81 000 Podgorica, Crna Gora

Tel: ++382 20 664 044

Fax: ++382 20 667 546

e-mail:

gimnazijapg@t-com.me;

skola@gim-pg.edu.me;