Copyright 2019 - Custom text here

OBAVJEŠTENJE – MATURSKI ISPITI U JANUARSKOM ISPITNOM ROKU

Kandidati koji polažu maturski ispit u januarskom ispitnom roku moraju se prijaviti Sekretarijatu škole u periodu od 18. novembra do 2. decembra. 

 

f t g m

Gimnazija „Slobodan Škerović“

Ul. Vaka Đurovića 26

81 000 Podgorica, Crna Gora

Tel: ++382 20 664 044

Fax: ++382 20 667 546

e-mail:

gimnazijapg@t-com.me;

skola@gim-pg.edu.me;