Copyright 2019 - Custom text here

Poziv za prijave srednjoškolaca na edukativni program Seanema film festivala

U okviru svoje pete edicije, Seanema Film Festival organizuje besplatne filmske radionice za srednjoškolce i srednjoškolke (produkcija i kritika), uz podršku Filmskog centra Crne Gore i Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO), a u saradnji s udruženjem Valjevska kulturna mreža (VAKUM) i Cinemapolis iz Crne Gore.

Radionica za filmsku produkciju je četvorodnevni program (19−22. septembra 2019. u Ulcinju) namijenjen srednjoškolcima/kama s ciljem da se upoznaju sa svim aspektima proizvodnje igranog filma. Kroz mentorstvo, interaktivna predavanja i diskusije o filmskoj umjetnosti i produkciji − načelima pisanja scenarija, vizuelizacije priče, razvoja narativne strukture, snimanja i postprodukcije – polaznici/ce će osmisliti i realizovati sopstveni kratkometražni igrani film.

Nastavak radionice filmske produkcije (drugi dio) održaće se u Valjevu (projekat SEAVA Youth), u okviru šeste edicije festivala Valjevski filmski susreti (12−15. decembra 2019). Polaznici/ce prve radionice će, pored učenja o osnovama filmskog jezika i svim fazama rada na jednom filmu u Ulcinju, učiti o pravljenju mini dramskih serija u drugoj radionici u Valjevu.

Radionica za filmsku kritiku je četvorodnevni program (19−22. septembra 2019) namijenjen srednjoškolcima/kama u cilju promišljanja audiovizuelne umjetnosti s drugog aspekta, uz pisanje kritika selekcije kratkometražnih filmova pete edicije Seanema festivala. Učesnici/ce imaju obavezu da prate filmski program i kroz mentorstvo rade kreativnu analizu sadržaja. Na kraju radionice biće upriličena i dodjela diploma! Izradom kratkih audiovizuelnih djela, kao i pisanjem kratkih kritika i analiza polaznici/ce aktivno razvijaju umjetničke sklonosti, komunikacijske vještine, te kritički odnos prema filmskim (medijskim) sadržajima.

Potrebno je popuniti jednu od sljedećih prijava, najkasnije do ponedjeljka 9. septembra 2019.

Prijava za filmsku produkciju:

https://docs.google.com/forms/d/1V0AcgfTbWSTQu0U8KxlgcB7b56oiTESg_j46uDhkOg8/edit

Prijava za filmsku kritiku:

 https://docs.google.com/forms/d/1CuNJJVi7x3eh6U7rq-tNsNsh5p1bowBK2iNfCnTdiCI/edit


Odabrani učesnici će biti obaviješteni da li su primljeni u roku od dva dana od datuma zatvaranja prijava. Troškovi boravka biće pokriveni za 20 učesnika.

f t g m

Gimnazija „Slobodan Škerović“

Ul. Vaka Đurovića 26

81 000 Podgorica, Crna Gora

Tel: ++382 20 664 044

Fax: ++382 20 667 546

e-mail:

gimnazijapg@t-com.me;

skola@gim-pg.edu.me;