Copyright 2020 - Custom text here

OBAVJEŠTENJE - DIFERENCIJALNI I DOPUNSKI ISPITI

Diferencijalni i dopunski ispiti u avgustovskom roku održaće se u učionici broj 7 po sljedećem rasporedu:

 

26. avgusta 2019.

 

Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost (15 kandidata - 7,30-12,30h)

Matematika (3 kandidata – 12,30-13,50h)

Biologija (3 kandidata – 13,50-14,50h)

Italijanski jezik (1 kandidat – pismeni dio ispita 10,30-12,00h)

 

 

27. avgusta 2019.

 

Francuski jezik (1 kandidat – 7,30-7,50h)

Italijanski jezik (7 kandidata – 7,50-10,10h)

Njemački jezik (3 kandidata – 10,10-11,10h)

Ruski jezik (2 kandidata – 11,10-11,50h)

Istorija (1 kandidat – 11,50-12,10h)

Likovna umjetnost (2 kandidata – 12,10-12,50h)

Engleski jezik (1 kandidat – 12,50-13,10h)

Geografija (1 kandidat – 13,10-13,30h)

Građansko obrazovanje (2 kandidata – 13,30-14,10h)

Izabrani sport (2 kandidat – 14,10-15,10h)

Psihologija (1 kandidat – 15,10-15,30h)

 

f t g m

Gimnazija „Slobodan Škerović“

Ul. Vaka Đurovića 26

81 000 Podgorica, Crna Gora

Tel: ++382 20 664 044

Fax: ++382 20 667 546

e-mail:

gimnazijapg@t-com.me;

skola@gim-pg.edu.me;