Copyright 2019 - Custom text here

Prijava internih maturskih ispita

Prijava internih maturskih ispita obaviće se 29. i 30. maja od 11 do 14 sati u Omladinskom klubu škole.

 

f t g m

Gimnazija „Slobodan Škerović“

Ul. Vaka Đurovića 26

81 000 Podgorica, Crna Gora

Tel: ++382 20 664 044

Fax: ++382 20 667 546

e-mail:

gimnazijapg@t-com.me;

skola@gim-pg.edu.me;