Copyright 2019 - Custom text here

PRIPREMA ZA MATURSKI ISPIT IZ PSIHOLOGIJE

Profesorica Mirjana Đurović pripremaće učenike za interni maturski ispit iz psihologije petkom od 12.45 h do 13.45 h, učionica br. 13, a profesorica Biljana Babović ponedjeljkom od 12 h do 13 h.

f t g m

Gimnazija „Slobodan Škerović“

Ul. Vaka Đurovića 26

81 000 Podgorica, Crna Gora

Tel: ++382 20 664 044

Fax: ++382 20 667 546

e-mail:

gimnazijapg@t-com.me;

skola@gim-pg.edu.me;