Copyright 2019 - Custom text here

OBAVJEŠTENJE

Pismeni dio diferencijalnih, dopunskih i vanrednih ispita:

ponedjeljak, 21. januara, 2019.

Vrijeme

Predmet

Vrsta ispita

07:30h

crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost

vanredni

diferencijalni

09:30h

matematika

vanredni

09:30h

njemački jezik

diferencijalni

11:30h

fizika

diferencijalni

13:00h

latinski

diferencijalni

f t g m

Gimnazija „Slobodan Škerović“

Ul. Vaka Đurovića 26

81 000 Podgorica, Crna Gora

Tel: ++382 20 664 044

Fax: ++382 20 667 546

e-mail:

gimnazijapg@t-com.me;

skola@gim-pg.edu.me;