Copyright 2019 - Custom text here

KALENDAR RADA ZA MAJ I JUN 2018. GODINE

8-18. maj – Prijava za dobijanje diplome „LUČA“

 1. i 11. maj - Prijava vanrednih i razrednih ispita za učenike IV razreda
 2. maj - Polaganje vanrednih/razrednih ispita za učenike IV razreda (pismeni dio ispita)
 3. maj – Polaganje vanrednih/razrednih ispita za učenike IV razreda (usmeni dio ispita
 4. maj - Podjela svjedočanstava (A smjena u 10 sati, B smjena u 11 sati)

25.maj -  Prijava popravnih ispita Sekretarijatu (od 11 do 16 sati)

 1. i 29. maj - Popravni ispiti za učenike IV razreda (pismeni i usmeni dio)

28-31. maj – prijava internih maturskih ispita od 9-12 sati

 

 1. jun – Eksterni maturski ispit iz engleskog jezika
 2. jun- Prijava vanrednih- razrednih ispita za učenike I, II i III razreda (od 11 do 14 sati)
 3. jun - Eksterni maturski ispit iz matematike
 4. jun – Radna subota (odrađuje se srijeda, 13. jun)
 5. jun - Polaganje vanrednih/razrednih ispita za učenike I, II I III razreda (pismeni dio ispita)
 6. jun - Polaganje vanrednih/razrednih ispita za učenike I, II I III razreda (usmeni dio ispita)

11 - 16. juna - Predaja dokumenata za upis u I razred

 1. jun - Kraj nastavne godine

14 – 19. jun – Polaganje internih maturskih ispita

 1. jun – Podjela svjedočanstava za učenike I, II i III razreda

A smjena u 10 sati

B smjena u 11 sati

 1. jun- Dan najboljih učenika (dodjela diplome Luča) u 10 sati
 2. jun – Podjela diploma u 14 h
 3. i 26. jun - Upis u I, II, III i IV razred
f t g m

Gimnazija „Slobodan Škerović“

Ul. Vaka Đurovića 26

81 000 Podgorica, Crna Gora

Tel: ++382 20 664 044

Fax: ++382 20 667 546

e-mail:

gimnazijapg@t-com.me;

skola@gim-pg.edu.me;