Copyright 2020 - Custom text here

OBAVJEŠTENJE – DRŽAVNO TAKMIČENJE

Državno takmičenje će se održati na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, 22. i 23. februara 2020. godine. Takmičenje iz programiranja i usmenog dijela iz stranih jezika za srednje škole održaće se u subotu, 29. februara 2020. godine.

Učenici moraju da budu ispred prostorije u kojoj polažu ispit  40 minuta prije početka.

Napomena: Radi identifikacije na ispitu takmičar mora imati lični dokument sa fotografijom (ličnu kartu, pasoš) ili potvrdu ovjerenu od strane direktora škole koja sadrži ime i prezime učenika, fotografiju i JMBG.

Na linkovima u nastavku možete preuzeti raspored aktivnosti, raspored takmičenje i uputstva za takmičare:

Raspored aktivnosti (preuzmi)

Raspored takmičenje (preuzmi)

Uputstva za takmičare (preuzmi)

Svim učesnicima želimo puno uspjeha na takmičenju.

f t g m

Gimnazija „Slobodan Škerović“

Ul. Vaka Đurovića 26

81 000 Podgorica, Crna Gora

Tel: ++382 20 664 044

Fax: ++382 20 667 546

e-mail:

gimnazijapg@t-com.me;

skola@gim-pg.edu.me;