Copyright 2019 - Custom text here

II RAZRED - FIZIKA

Profesor: Vladimir Popović

Materijal za dvojezična odjeljenja

Materijal

Format

PDF

PPT

Energy

preuzmi

 

Law of conversation of energy

preuzmi

 

Potential energy

preuzmi

 

Napomena: prezentacije koje su date i u PowerPoint formatu u sebi sadrže animaciju koja nije vidljiva u PDF formatu

 

f t g m

Gimnazija „Slobodan Škerović“

Ul. Vaka Đurovića 26

81 000 Podgorica, Crna Gora

Tel: ++382 20 664 044

Fax: ++382 20 667 546

e-mail:

gimnazijapg@t-com.me;

skola@gim-pg.edu.me;