Copyright 2019 - Custom text here

Predstavljanje aktivnosti volonterskog kluba kao primjera dobre prakse

Članovi Volonterskog kluba – Marko Milikić, Nina Nikčević, Vjera Jovović, Ksenija Jovović i Milica Miranović, kao i koordinatorka Vanja Rakočević, učestvovali su u radu javnog foruma „Prevencija zločina iz mržnje i govora mržnje: efektne institucije i NVO sektor“, koji je održan 11. decembra u Podgorici.

U fokusu javnog foruma bili su predstavnici institucija koje su značajne za bavljenje ovim problemima, kao i nevladine organizacije koje se direktno bave prevencijom zločina iz mržnje i govora mržnje. Razgovaralo se o mogućnostima saradnje i umrežavanja institucija i organizacija radi efikasnije prevencije, s posebnim naglaskom na ulogu mladih i na uticaj zločina iz mržnje i govora mržnje na mlade.

Volonterka Nina Nikčević predstavila je aktivnosti Volonterskog kluba Gimnazije „Slobodan Škerović“ vezane za suzbijanje govora mržnje kao primjer dobre prakse. Takođe, ovaj klub je prepoznat kao dobar model kojim škola može odgovoriti na ovaj problem. Nina je predstavila aktivnosti koje se sistematično organizuju od 2014. godine u okviru projekta No hate offline, no hate online. U okviru saradnje s omladinskim NVO, kroz ovaj projekat Volonterski klub Gimnazije proširio je mrežu srednjih škola − edukujući nastavnike i učenike da djeluju kao mentori, odnosno vršnjački edukatori. Do sada je 16 škola obuhvaćeno ovim aktivnostima. Naša učenica predstavila je i saradnju s Ministarstvom prosvjete i Ministarstvom za informaciono društvo i telekomunikacije, u okviru obilježavanja Dana sigurnog interneta i radionica za učenike osnovnih i srednjih škola.

Forum je organizovala Građanska alijansa, u saradnji s Regionalnom kancelarijom za saradnju mladih i Vladom Savezne Republike Njemačke.  

f t g m

Gimnazija „Slobodan Škerović“

Ul. Vaka Đurovića 26

81 000 Podgorica, Crna Gora

Tel: ++382 20 664 044

Fax: ++382 20 667 546

e-mail:

gimnazijapg@t-com.me;

skola@gim-pg.edu.me;